Leukemie behandeling

Afhankelijk van de leeftijd en het type leukemie kan er worden gekozen voor meerdere vormen van behandelingen. Naast de meest gebruikt bestraling en chemotherapie kan er ook worden geprobeerd de ziekte terug te dringen met immunotherapie of biologische therapie. Daarnaast is de transplantatie van stamcellen (beenmergtransplantatie) een veel voorkomen wijze van behandelen. Bij chronische leukemie wordt er soms helemaal geen behandeling uitgevoerd maar gekeken hoe de ziekte zich ontwikkelt, terwijl u regelmatig wordt gecontroleerd.